İzmir İsminin Anlamı
İzmir İsminin Anlamı

İzmir, coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri gereği çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve birçok tarihsel gelişmeye yakından şahitlik etmiştir. Bilindiği kadarı ile 8500 yıllık bir geçmişi vardır. Daha önceleri farklı isimlerle anıldığı tahmin edilen bu güzel şehrin İzmir ismini alması ile ilgili olarak farklı kaynaklar birbirinden farklı birçok efsaneye yer verilmektedir. Bu efsaneler ve hikâyeler tek bir ortak noktada buluşur. O da kentin asıl isminin Smyrna olduğudur. Homeros destanlarında anlatılanlara göre İzmir, Smyrna adını Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyrna’dan almıştır.

Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre ise İzmir’in o dönemki yerli halkı olan Elektdilerin, Amazonlara karşı topraklarını savundukları ve bu savaş sonucu Amazonların galip geldiği yönündeki bilgidir. Buna göre Elektdi Kralı These bu savaş sonunda Amazon kraliçesi Smyrna ile evlenmiştir ve şehrin ismi buradan gelmektedir.

Smyrna’nın İzmir olarak söylenmesinin sebebi telaffuz ve söyleniş farklılıklarıdır. Zaman içerisinde halk arasında İzmir olarak söylenmiştir ve günümüze bu şekilde gelmiştir.

 

Bir Cevap Yazın